การแยกขยะ

อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่า ขยะนั้นมีหลายประเภท ขยะแต่ละประเภทก็มีวิธีการกำจัดที่แตกต่างกัน และในแต่ละวันมีปริมาณขยะสูงขึ้นวันละ 41.4 ล้านกิโลกรัม ซึ่งเทียบได้กับช้างจำนวน 10,350 เชือก ซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆ ซึ่งปริมาณขยะนั้นเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ และมีวิธีการกำจัดที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งการแยกขยะจะช่วยลดขั้นตอน วิธีการ ในการกำจัดขยะ ทำให้สามารถคัดแยกขยะได้ไวขึ้น จำกัดขยะได้ไวขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อสังคมเรามากๆ

ซึ่งประเภทของขยะนั้น แบ่งออกได้ 4 ประเภท หลักๆ ได้แก่

1. ขยะเศษอาหาร คือขยะที่มาจากเศษอาหารหรือขยะ จะใช้ถังขยะที่มีสีเขียว เช่น

ผลไม้ ผัก เศษอาหาร เนื้อสัตว์ บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

2.ขยะนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (รีไซเคิล) จะใช้ถังขยะสีเหลือง เช่น

ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษ เศษเหล็ก ท่อPVC

3.ขยะนำกลับมาใช้ไม่ได้ ใช้ถังขยะสีน้ำเงิน เช่น

ฟรอยด์ โฟม ถุงพลาสติก

4.ขยะมีพิษ ใช้ถังขยะสีแดง เช่น

หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่

เป็นต้น

หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากบทความนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะ