ปัญหาขยะทะเล

ปัญหาขยะทะเล หนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศไทยอีก 1 อย่างเลย

ประเทศไทยมีปริมาณขยะในทะเลสูงมากถึงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลถึงกว่า 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากๆ 89% ของขยะในทะเลทั้งหมดเป็นพลาสติก โดยปริมาณคิดได้เป็นจำนวน 3 เท่าของปลาที่จับได้จากทะเล ซึ่งพลาสติก 1 ขวด ใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี เต่าทะเลกว่า 100 ตัวต้องตายลงเพราะกินขยะพลาสติกเข้าไป ซึ่งเมื่อฟังเหตุผลทั้งหมดด้านต้นที่ฟังมา ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก ที่จะเข้าไปดูแลรักษาธรรมชาติอย่างแท้จริง สัตว์หลายตัวต้องมาตายลงเพราะบริโภคพลาสติกเข้าไป และต่อให้ไม่บริโภค ก็ใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะย่อยสลายได้ ซึ่งเป็นภัยต่อธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ซึ่งไม่ดีอย่างแท้จริง อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ และอยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเลอย่างแท้จริง เพื่อความสำคัญของระบบนิเวศและสัตว์ทุกตัวรวมถึงมนุษย์ในโลกใบนี้ ควรดูจริงๆ