ปัญหาขยะทะเล

ปัญหาขยะทะเล หนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศไทยอีก 1 อย่างเลย ประเทศไทยมีปริมาณขยะในทะเลสูงมากถึงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลถึงกว่า 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากๆ 89% ของขยะในทะเลทั้งหมดเป็นพลาสติก โดยปริมาณคิดได้เป็นจำนวน 3 เท่าของปลาที่จับได้จากทะเล ซึ่งพลาสติก 1 ขวด ใช้เวลาย่อยสลายถึง…

Continue Reading →