สาเหตุและผลกระทบของมลพิษขยะ

สาเหตุและผลกระทบของมลพิษขยะ สาเหตุของมลภาวะขยะ ขยะเป็นปัญหาสำคัญในหลายท้องที่ทั่วโลก ขยะส่วนใหญ่มักถูกทิ้งลงในดิน ของเสียบางอย่างสลายตัวไปเป็นสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ แต่ของเสียบางอย่างยากที่จะย่อยสลายเช่นหนังพลาสติกโลหะ ฯลฯ ขยะประเภทนี้หากถูกทำลายโดยการเผาจะได้รับสารประกอบ ประเภทเกลือเช่นเกลือไนเตรตสะสมอยู่ในดินเพื่อเป็นของเสียจำนวนมากที่ผ่านกระบวนการ การผลิตทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเสียจากอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีความเป็นพิษสูงและยากที่จะย่อยสลายเช่นของเสียจากอุตสาหกรรมที่มีโลหะหนักเช่นตะกั่วปรอทแคดเมียมเมื่อทิ้งลงในดินทำให้ดินในพื้นที่นั้นสะสมหนัก โลหะในประเทศไทย มีคุณภาพดินเสื่อมโทรมจากสารตะกั่วเนื่องจากโรงถลุงจากแบตเตอรี่เก่ายังคงอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนำสารตะกั่วที่ไม่ได้ใช้ไปเติมลงบนถนน ทำให้ดินในบริเวณนั้นเป็นพิษเป็นอันตรายต่อพืชและผู้บริโภค นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาของเสียจากอุตสาหกรรมที่นำเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไหล่อุตสาหกรรมเช่นยางเก่าแบตเตอรี่เก่าถุงมือยางมือสองถูกนำไปทิ้งในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ผลกระทบจากมลภาวะขยะ 1. อากาศเสียเกิดจากการเผาขยะกลางแจ้งทำให้เกิดควันและสารพิษในอากาศทำให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม 2. น้ำเสียเกิดจากกองขยะบนพื้น เมื่อฝนตกลงมาบนขยะจะมีน้ำเสียสกปรกมากไหลลงสู่แม่น้ำ…

Continue Reading →

ปัญหาขยะทะเล

ปัญหาขยะทะเล หนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศไทยอีก 1 อย่างเลย ประเทศไทยมีปริมาณขยะในทะเลสูงมากถึงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลถึงกว่า 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากๆ 89% ของขยะในทะเลทั้งหมดเป็นพลาสติก โดยปริมาณคิดได้เป็นจำนวน 3 เท่าของปลาที่จับได้จากทะเล ซึ่งพลาสติก 1 ขวด ใช้เวลาย่อยสลายถึง…

Continue Reading →

มาดูแนวคิดถังขยะอัจฉริยะ

ประเทศเรามีถังขยะแบบแยกประเภท ถ้าเราไปดูจริงๆ จะพบว่าในถังขยะ ขยะไม่ถูกแยกตามประเภทของถังเลย นำไปสู่ปัญหาการนำขยะไปรีไซเคิลไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การแก้ปัญหานี้ควรเริ่มที่การแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เลยทำให้ เด็กๆ จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คิด AlphaTrash ถังขยะอัจฉริยะ มาช่วยในการแยกขยะ เป็นงานวิจัยต้นแบบ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต ติดตามได้ใน NewP พลังคน…

Continue Reading →

เกมแยกขยะ 10 ข้อ

อย่างในบทความก่อนๆได้เอาให้ดูแล้ว ว่าขยะมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง และจำกัดประเภทของขยะอะไรยังไง วันนี้ผมได้มีโอกาสไปเจอคลิปดีดีที่จะมาแชร์แบ่งปันให้ทุกท่านได้ชมกัน นั่นคือเกมแยกขยะ เกมนี้จะทำให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ขยะประเภทไหน ควรทิ้งในถังสีไหน ซึ่งสามารถแชร์ให้ทุกคนในครอบครัวได้มาเล่นเกมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ พี่ป้าน้าอา เด็กๆในครอบครัว สามารถแบ่งปัน แชร์ให้ทุกคนกันได้หมด เพื่อความสะดวกสบายของทั้งคนทิ้ง และคนเก็บคัดแยกขยะ เพื่อประโยชน์ในอนาคตของประเทศไทย แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเล็กๆ แต่อันที่จริงแล้ว…

Continue Reading →

สถานการณ์ขยะในประเทศไทย

สถานการณ์ขยะในประเทศไทยสถานการณ์ขยะในประเทศไทยนะคะตอนนี้ประเทศไทยมีวิกฤตเรื่องขยะมีอยู่มากมายมหาศาลมากทุกที่ทุกอย่างเพิ่มขึ้นทุกวันหน่วยงานที่ต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้คือมหาดไทยไปดูรายงานพิเศษค่ะวันนี้กระทรวงมหาดไทยจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะให้กับประเทศชาติสังคมและพี่น้องอย่างไรบ้างและน่าสนใจไปดูรายงานค่ะกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต คิดถึงประมาณ 74130 ตันต่อวันและยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านต่ำออกมาแล้วเท่ากับว่าคนไทยทิ้งขยะคนละ 1 ชุด 1 4 กิโลกรัมต่อวันงบประมาณของประเทศที่ใช้ในการจัดการขยะประมาณที่จะเก็บได้ 1,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้สถานการณ์ขยะที่เข้าขั้นวิกฤติก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการกำจัดขยะโดยตรงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ โดยมีกรอบแนวคิดที่สำคัญคือเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางคือรถขยะที่ปลายทางการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งนี้ปัญหาขยะจะหมดไปได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราคนไทยทุกคน

Continue Reading →

ขยะมีค่า

ทุกวันนี้คนไทยจำนวน 65 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้ 14 ล้านตันขึ้นไปต่อปี แต่ในทางกลับกัน สามารถจัดการกับขยะได้เพียงแค่ 70% เท่านั้น ทำให้มีขยะมูลฝอย หรือขยะที่ไม่สามารถกำจัดออกไปได้อีกมากมาย และหลายคนก็นำขยะไปกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่น ทิ้งลงแหล่งน้ำ เทกองกลางแจ้ง เผากลางแจ้ง ซึ่งวิธีเหล่านี้ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แล้วขยะเหล่านี้มาจากไหน ? ขยะเหล่านี้ล้วนมาจากคนไทยเราทั้งนั้น…

Continue Reading →

วิกฤตขยะอาหาร

ในปัจจุบันนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าปริมาณขยะนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในต่างจังหวัดหรือแม้แต่ในเมืองกรุงอย่างกรุงเทพมหานคร ถ้าดูจากในคลิปจะเห็นว่าปริมาณขยะมีมากมายล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดได้หมดขยะมีปริมาณกองเป็นภูเขาเลากา โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยจะทิ้งขยะอยู่ที่ปริมาณ 1.13 กิโลกรัมต่อคน โดยที่ขยะส่วนใหญ่ในประเทศไทยมาจากเศษอาหาร ซึ่งเมื่อทิ้งไปเรื่อยๆกองรวมไปเรื่อยๆ จะทิ้งกันเยอะมากและปริมาณนี้ยากที่จะกำจัดได้หมดไปด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งยังขยะนี้เมื่อไปกองรวมกันแล้ว จะทำให้เกิดมลพิษไม่ว่าจะเป็นการกองรวม หรือเศษอาหารไหลลงไปตามน้ำ แม่น้ำ ลำธาร ซึ่งน้ำเหล่านั้นจะวนมาถึงเรา ไม่ทางใดก็ทางนึงอยู่ดี ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เกิดจากขยะนั้น จะทำให้เกิดอะไรแย่ๆ มากมาย…

Continue Reading →

การแยกขยะ

อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่า ขยะนั้นมีหลายประเภท ขยะแต่ละประเภทก็มีวิธีการกำจัดที่แตกต่างกัน และในแต่ละวันมีปริมาณขยะสูงขึ้นวันละ 41.4 ล้านกิโลกรัม ซึ่งเทียบได้กับช้างจำนวน 10,350 เชือก ซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆ ซึ่งปริมาณขยะนั้นเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ และมีวิธีการกำจัดที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งการแยกขยะจะช่วยลดขั้นตอน วิธีการ ในการกำจัดขยะ ทำให้สามารถคัดแยกขยะได้ไวขึ้น จำกัดขยะได้ไวขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อสังคมเรามากๆ ซึ่งประเภทของขยะนั้น แบ่งออกได้…

Continue Reading →