มาดูแนวคิดถังขยะอัจฉริยะ

ประเทศเรามีถังขยะแบบแยกประเภท ถ้าเราไปดูจริงๆ จะพบว่าในถังขยะ ขยะไม่ถูกแยกตามประเภทของถังเลย นำไปสู่ปัญหาการนำขยะไปรีไซเคิลไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การแก้ปัญหานี้ควรเริ่มที่การแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เลยทำให้ เด็กๆ จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คิด AlphaTrash ถังขยะอัจฉริยะ มาช่วยในการแยกขยะ เป็นงานวิจัยต้นแบบ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต ติดตามได้ใน NewP พลังคน…

Continue Reading →