มาดูแนวคิดถังขยะอัจฉริยะ

ประเทศเรามีถังขยะแบบแยกประเภท ถ้าเราไปดูจริงๆ จะพบว่าในถังขยะ ขยะไม่ถูกแยกตามประเภทของถังเลย นำไปสู่ปัญหาการนำขยะไปรีไซเคิลไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การแก้ปัญหานี้ควรเริ่มที่การแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เลยทำให้ เด็กๆ จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คิด AlphaTrash ถังขยะอัจฉริยะ มาช่วยในการแยกขยะ เป็นงานวิจัยต้นแบบ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต ติดตามได้ใน NewP พลังคน…

Continue Reading →

การแยกขยะ

อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่า ขยะนั้นมีหลายประเภท ขยะแต่ละประเภทก็มีวิธีการกำจัดที่แตกต่างกัน และในแต่ละวันมีปริมาณขยะสูงขึ้นวันละ 41.4 ล้านกิโลกรัม ซึ่งเทียบได้กับช้างจำนวน 10,350 เชือก ซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆ ซึ่งปริมาณขยะนั้นเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ และมีวิธีการกำจัดที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งการแยกขยะจะช่วยลดขั้นตอน วิธีการ ในการกำจัดขยะ ทำให้สามารถคัดแยกขยะได้ไวขึ้น จำกัดขยะได้ไวขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อสังคมเรามากๆ ซึ่งประเภทของขยะนั้น แบ่งออกได้…

Continue Reading →